Wybory sołtysa i rady sołeckiej w gminie Stary Targ z dnia 11 listopada 2019 r.

W poniedziałek 11 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu odbyło się zebranie sołeckie, na którym wybrano sołtysa i członków rady sołeckiej. Sołtysem na kolejną kadencję został wybrany pan Witold Szymanek. Skład nowej rady sołeckiej: Krzysztof Głowacki, Michał Kikut, Jerzy Knafel, Piotr Makara, Norbert Schmitd Andrzej Szymański. Filmik przedstawia przeczytane przez Pana Sołtysa Witolda Szymanka sprawozdanie z rozdysponowania funduszu sołeckiego, fragment z przebiegu głosowania, oficjalne ogłoszenie wyników wyborów odczytane przez Pana Krela oraz gratulacje dla Pana Witolda Szymanka który został Sołtysem sołectwa Stary Targ na następną kadencje. Pod koniec filmu zamieszczono kilka zdjęć pamiątkowych.

Relacja w formie tradycyjnych zdjęć znajduje się pod adresem:

http://www.starytarg.com/foto987.html

Statut aktualny sołectwa Stary Targ w formacie PDF:

Comments are closed.