Koziołek Matołek – przedstawienie teatralne z GOK w Starym Targu z dnia 30 maja 2018 roku.

Przedstawienie teatralne przedstawione przez studio teatralne „ART-RE” z Krakowa które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu dnia 30 maja 2018 roku. Zdjęcia pamiątkowe wykonał Dyrektor GOK-u Pan Witold Szymanek.

Comments are closed.